خبر تاپ صفحه

رونمایی از نرم افزار “مالیات من

رونمایی از نرم افزار “مالیات من

مدیرکل امور مالیاتی فارس با اشاره به رویکرد هوشمندسازی بهره گیری از ظرفیت های فضای الکترونیکی در راستای تکریم ارباب رجوع از طریق تسریع و تسهیل امور مالیاتی گفت: مودیان محترم مالیاتی می توانند با نصب اپلیکیشن «مالیات من»، خدمات مالیاتی قابل ارایه در بستر الکترونیک را دریافت نمایند.