خبر تاپ صفحه

گروه بندی مشاغل مالیاتی ۱۴۰۲ و تکالیف مالیاتی آن‌ها

گروه بندی مشاغل مالیاتی ۱۴۰۲ و تکالیف مالیاتی آن‌ها

سازمان امور مالیاتی برای شفاف‌سازی تکالیف مالیاتی مشاغل مختلف، گروه‌بندی مشاغل مالیاتی را معرفی کرده است. گروه‌بندی مشاغل بر اساس نوع فعالیت و درآمد حاصل از فروش کالا و خدمات مشاغل مختلف شناخته می‌شود. سه گروه الف، ب و ج برای این گروه‌بندی طراحی شده که شامل اشخاص حقیقی نیز خواهند شد. گروه اول مشاغل