خبر تاپ صفحه

کیت های تشخیص کرونا در مجموعه تحت مدیریت شهید فخری زاده تولید شد

کیت های تشخیص کرونا در مجموعه تحت مدیریت شهید فخری زاده تولید شد

وزیر دفاع، شهید محسن فخری‌زاده را از پیشگامان حرکت علمی کشور برای تامین تجهیزات مورد نیاز در مبارزه با کرونا عنوان کرد و گفت: مجموعه تحت مدیریت شهید فخری‌زاده جزو اولین مراکزی بود که کیت تشخیص کرونا را با مسئولیت ایشان تولید کرد.