خبر تاپ صفحه

انتقادات رییس شورای اسلامی بخش چاهورز از نماینده مردم لامرد و مهر در مجلس

انتقادات رییس شورای اسلامی بخش چاهورز از نماینده مردم لامرد و مهر در مجلس

مجید فاطمی رییس شورای اسلامی بخش چاهورز لامرد در جریان سفر سید موسی موسوی نماینده مردم لامرد و مهر در مجلس شورای اسلامی به طرح دیدگاههای انتقادی خود از موسوی پرداخت که افق فارس در راستای انجام رسالت حرفه ای خود و بدون هر گونه سوگیری مبادرت به درج اهم گفته های آتشین فاطمی می کند.