خبر تاپ صفحه

تأثیر کرونا بر افزایش طلاق عاطفی همسران در یک‌سال اخیر/ نداشتن «همدلی» و «مدیریت هیجان»؛ عوامل دیگر / ضرورت صدور شناسنامه سلامت روان پیش از ازدواج

تأثیر کرونا بر افزایش طلاق عاطفی همسران در یک‌سال اخیر/ نداشتن «همدلی» و «مدیریت هیجان»؛ عوامل دیگر / ضرورت صدور شناسنامه سلامت روان پیش از ازدواج

« درک‌ام نمی کند،به کارش بیشتر از من توجه دارد، خودخواه است، به فلانی بیشتر از من علاقمند است و…. » همه ما به کرات این جملات را شنید‌ه‌ایم.جملاتی که دلیل مراجعه اغلب زوج‌ها به مشاوران خانواده و روانشناسان و روانپزشکان است. این روزها در زندگی آدم‌ها حرف‌های «همدلانه» کمتر گفته و شنیده می شود. مهارتی که اگر در زندگی یاد گرفته نشود و یا به خوبی از آن استفاده نشود ،گرمای رابطه را رفته رفته سرد و خاموش می‌کند.