خبر تاپ صفحه

فعالیت رسمی دفتر خدمات سلامت در شهرستان لامرد

فعالیت رسمی دفتر خدمات سلامت در شهرستان لامرد

دفتر خدمات سلامت که از اواخر سال گذشته تاکنون به دنبال اخذ مجوزات لازم از شبکه بهداشت و درمان شهرستان و دانشگاه علوم پزشکی شیراز بوده است فعالیت خود را بطور رسمی در تاریخ ۲۰ تیر ماه آغاز نموده است.