خبر تاپ صفحه

۲۰مهر بزرگداشت حافظ

۲۰مهر بزرگداشت حافظ

خواجه شمس الدین محمد شیرازی شاعر و حافظ قرآن، متخلص به حافظ و معروف به لسان الغیب از بزرگترین شاعران غزل سرای ایران و جهان به شمار می رود. ۲۰ مهرماه روز حافظ است. بزرگداشت حافظ امسال بدلیل شیوع کرونا برگزار نخواهد شد. عکاس: سمیرا زارع