خبر تاپ صفحه

زباله‌های ورودی شهر لامرد پاکسازی شد

زباله‌های ورودی شهر لامرد پاکسازی شد

دوستداران محیط زیست در انجمن پایشگران رویش سبز جنوب در حرکتی خودجوش و مردمی، زباله ها و پسماندهای رها شده در دامنه‌های مشرف به کوههای بالای شهرک صنعتی زنگنه، کنار اتوبان ورودی شهر لامرد را جمع آوری کردند.