خبر تاپ صفحه

موضوع دود غلیظ در شهر مُهر چه بود؟

موضوع دود غلیظ در شهر مُهر چه بود؟

رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان مُهر  با اشاره به موضوع دود غلیظ در این شهر گفت : طی تماس های تلفنی مکرر توسط شهروندان  مبنی بربراکنش آلودگی نوعی دود درمحیط شهر کارشناسان محیط زیست، شهرداری و آتش نشانی مهر رسیدگی به موضوع را در دستور کار قرار دادند. به گزارش پایگاه خبری افق فارس