خبر تاپ صفحه

نیروهای اورژانسِ اجتماعی دلِ پُری دارند/ چگونه به دادِ آسیب‌دیدگان برسیم وقتی خودمان سامان نداریم؟!

نیروهای اورژانسِ اجتماعی دلِ پُری دارند/ چگونه به دادِ آسیب‌دیدگان برسیم وقتی خودمان سامان نداریم؟!

نیروهای اورژانس اجتماعی با «ایلنا» تماس گرفتند و خواستند که صدایشان باشیم. آن‌ها از عدم پرداخت حقوق و بیمه گفتند تا شرایط و سختی کار و برداشتن تنها روز تعطیلی‌شان در هفته. می‌گویند: «دیگر کم آورده‌ایم و رفتن از این شغل بزرگترین رویایِ زندگیمان شده است».