خبر تاپ صفحه

گسترش مراکز فنی و حرفه ای در منطقه ویژه اقتصادی لامرد

گسترش مراکز فنی و حرفه ای در منطقه ویژه اقتصادی لامرد

معاون وزیر کار و رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور گفت: سازمان فنی و حرفه‌ای مطابق با رشد و استقرار صنایع در منطقه ویژه لامرد و براساس نیازهای آموزشی، مراکز آموزش و تربیت نیروی ماهر را در این کانون صنعتی گسترش می دهد.