خبر تاپ صفحه

تعیین تکلیف ۱۶ بسته کاری در طرح نگهداشت تولید گاز میادین هما، وراوی و تابناک

تعیین تکلیف ۱۶ بسته کاری در طرح نگهداشت تولید گاز میادین هما، وراوی و تابناک

مدیرعامل شرکت توسعه صنعت نفت و گاز پرشیا طرح نگهداشت میدان تابناک را طی ۲۹ ماه و میادین هما و وراوی را در قالب طرحی ۳۶ ماهه عنوان کرد و گفت: روند فعلی انجام این طرح ها به صورت فزاینده ای در حال انجام است.