خبر تاپ صفحه

برق کامل فاز نخست بزرگترین کارخانه آلومینیوم کشور تامین شد

برق کامل فاز نخست بزرگترین کارخانه آلومینیوم کشور تامین شد

با هدف تامین برق موردنیاز مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب در فاز نخست (تولید سالیانه ۳۰۰ هزار تن ) و سایر صنایع منطقه ویژه اقتصادی لامرد، عملیات خط دوم ۴۰۰ کیلوولت شرکت غدیر انرژی لامرد به پایان رسید و این خط روز گذشته برق‌دار شد.