خبر تاپ صفحه

اطلاعیّه ی مهم شهرداری لامِرد

اطلاعیّه ی مهم شهرداری لامِرد

مالکان واحدهای مسکونی و تجاری که بدون گرفتن پروانه و مجوز ساخت از شهرداری و یا بدون رعایت مسائل فنی و شهرسازی اقدام به ساخت و ساز غیرمجاز در سطح شهر لامِرد نموده اند، تقاضامند است قبل از ارجاع پرونده به کمیسیون ماده ی ۱۰۰ و سیر مراحل قانونی و همچنبن به منظور تعیین تکلیف