خبر تاپ صفحه

بررسی حذف شرکت‌های پیمانکاری در مجلس/امیدواریم طرح طبقه‌بندی برای کارگران پیمانکاری نفت اجرایی شود

بررسی حذف شرکت‌های پیمانکاری در مجلس/امیدواریم طرح طبقه‌بندی برای کارگران پیمانکاری نفت اجرایی شود

نماینده مردم کنگان، دیر، جم و عسلویه در خصوص طرح حذف شرکتهای پیمانکاری گفت: ما در مجلس یازدهم به همراه برخی از دوستان پیگیرِ طرحی هستیم که طبق آن طرح واسطه‌ی پیمانکاری از بین برود و رابطه‌ بین کارفرما و کارگر برقرار شود.