خبر تاپ صفحه

رئیس منطقه عملیاتی پارسیان منصوب شد

رئیس منطقه عملیاتی پارسیان منصوب شد

طی حکمی از سوی مهندس مصطفی پالیزیان مدیرعملیات شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی، مهندس کمال بلند پرواز جهرمی به عنوان رئیس منطقه عملیاتی پارسیان منصوب شد.