خبر تاپ صفحه

فارس آخر هفته‌ای بارانی دارد

فارس آخر هفته‌ای بارانی دارد

مدیرکل هواشناسی فارس با اشاره به بررسی نقشه‌های پیش‌یابی وضعیت آب و هوایی، برپایه این گزارش‌ها احتمال داد که استان فارس اولین بارندگی‌های پائیزی امسال را آخر این هفته تجربه کند.