خبر تاپ صفحه

ضرورت تدوین سند راهبردی چشم انداز توسعه لامرد

ضرورت تدوین سند راهبردی چشم انداز توسعه لامرد

مرتضی عبداله زاده/ ارتقای شاخص‌های توسعه‌ای هر پهنه جغرافیایی در ایران بر مبنای اسناد بالادستی و استانی، راهبری و پیگیری می‌شود. استان فارس در جنوب کشور علاوه بر برخورداری از نیروی انسانی کارآمد و باانگیزه، ظرفیت‌ها، منابع طبیعی و فرصت‌های ارزشمند متعددی در زمینه های صنعتی، کشاورزی، گردشگری و درمانی دارد که جذب سرمایه‌های بخش