خبر تاپ صفحه

طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی لامرد در یک قدمی تصویب

طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی لامرد در یک قدمی تصویب

به گزارش پایگاه خبری افق فارس، طرح جامع یاد شده به عنوان مهمترین سند چشم انداز توسعه منطقه ویژه اقتصادی لامرد به تصویب کارگروه تخصصی شورای عالی رسید. لازم به ذکر است طرح جامع مناطق ویژه اقتصادی پس از تصویب در کارگروه یاد شده، بایستی به تصویب شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نیز