خبر تاپ صفحه

رئیس پیشین بهزیستی لامرد به عنوان مدیر برتر سال ۹۹ انتخاب شد/ آقای دکتر کشفی نژاد، کدام مولفه سبب تصمیم تغییر ناگهانی کاظم‌زاده شد؟

رئیس پیشین بهزیستی لامرد به عنوان مدیر برتر سال ۹۹ انتخاب شد/ آقای دکتر کشفی نژاد، کدام مولفه سبب تصمیم تغییر ناگهانی کاظم‌زاده شد؟

تغییر معصومه کاظم زاده رئیس بهزیستی لامرد درحالی رخ می‌دهد که او از نظر عملکردی حائز رتبه های متعدد استانی و شهرستانی شده و اکنون این سوال از مدیرکل بهزیستی مطرح است که کدام مولفه سبب تغییر ناگهانی رئیس بهزیستی لامرد شد؟