خبر تاپ صفحه

صعود خلبان از نردبان لرزان احمدی‌نژاد

صعود خلبان از نردبان لرزان احمدی‌نژاد

بی‌برنامه، آشفته، عامیانه و فاقد پشتوانه کارشناسی. شاید این چند کلمه توصیف مناسبی برای عملکرد و خروجی مجلسی باشد که صاحب‌منصبان فعلی آن، معتقدند پرکارترین و فعال‌ترین مجلس پس از انقلاب را شکل داده‌اند اما واقعیت این است که غیررقابتی‌ترین و کم‌استقبال‌ترین انتخابات مجلس در سال‌های پس از ۵۷، زمینه‌ساز تشکیل مجلسی شده که سخنرانان آن، حمله به دولت و رئیس‌جمهور را با هم رقابت می‌کنند و طراحان طرح‌هایش، شباهت به برنامه‌های احمدی‌نژاد را.