خبر تاپ صفحه

طرح ۳۰۷۰ سازمان تامین اجتماعی

طرح ۳۰۷۰ سازمان تامین اجتماعی

طرح ۳۰۷۰( ارائه سی خدمت به صورت غیرحضوری برای کاهش هفتاد میلیون مراجعه به واحدهای اجرایی این سازمان) از امروز سه شنبه در سازمان تامین اجتماعی کلید خورد.