خبر تاپ صفحه

طرح تفکیک استان فارس کذب است/مطرح کنندگان مدعاهای کذب تقسیماتی تحت پیگرد قضایی قرار می گیرند

طرح تفکیک استان فارس کذب است/مطرح کنندگان مدعاهای کذب تقسیماتی تحت پیگرد قضایی قرار می گیرند

زهرا احمدی مدیرکل تقسیمات کشوری وزارت کشور با اشاره به انتشار برخی شایعات و مدعاهای مرتبط با تقسیمات کشوری, اعلام کرد: طرح تفکیک استان فارس کذب محض است و وزارت کشور هیچ برنامه ای در این خصوص ندارد.