خبر تاپ صفحه

تصویب قانون تسهیل در اجرای سامانه مودیان

تصویب قانون تسهیل در اجرای سامانه مودیان

به دنبال اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان توسط سازمان امور مالیاتی کشور، اشخاص حقوقی از ابتدای فروردین ماه سال جاری ملزم به رعایت مقررات قانون مذکور شدند و می بایست صورتحساب های فروش خود را به صورت الکترونیکی در سامانه مودیان ثبت نمایند. اما امروز نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب قانون تسهیل، تاریخ این فراخوان را به ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ تغییر دادند.