خبر تاپ صفحه

زنان و ریاست‌جمهوری آمریکا

زنان و ریاست‌جمهوری آمریکا

افسانه اقبال‌نیا رئیس سازمان زنان حزب اسلامی کار/در انتخابات آمریکا فارغ از ابعاد همه‌جانبه و تاثیرگذارش بر سایر نظام‌های دنیا این‌بار نکته‌ای که به‌طور خاص نظر جهانیان را جلب و این رخداد را خاص‌تر کرد انتخاب اولین معاون رئیس‌جمهور زن برای یک رئیس‌جمهور مسن بود و از این منظر شاید برای کشورهایی غربی که اتهام