خبر تاپ صفحه

معرفی اعضای انجمن صنفی شرکت‌های خدماتی، پشتیبانی، فنی و مهندسی شهرستان لامرد

معرفی اعضای انجمن صنفی شرکت‌های خدماتی، پشتیبانی، فنی و مهندسی شهرستان لامرد

به استناد ماده ۱۳۱ قانون کار، اعضای اصلی و علی‌البدل هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت‌های خدماتی، پشتیبانی، فنی و مهندسی شهرستان لامرد که مرجع صدور گواهینامه تایید صلاحیت اداره کار و ایمنی پیمانکاران است، انتخاب و معرفی شدند.