خبر تاپ صفحه

پایان دی ماه آخرین فرصت نویسندگان لامردی برای شرکت در طرح خرید کتاب

پایان دی ماه آخرین فرصت نویسندگان لامردی برای شرکت در طرح خرید کتاب

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی لامرد گفت: نویسندگان و ناشران می‌توانند کتاب‌های خود را که از روز نخست بهمن‌ماه سال گذشته تا روز نخست بهمن‌ماه سال جاری، چاپ و منتشر کرده اند، برای شرکت در طرح خرید کتاب معرفی کنند.