فیلم/ ماجرای خروج هاشمی از بن بست ۵۹۸

جمهوری اسلامی، اولین رئیس‌ دولت بعد از خمینی را تجربه می کند؛ اما مانع بزرگی بر سر راه است! اگر چه آتش‌بس بین ایران و عراق اجرا شده؛ اما هنوز مذاکرات قطعنامه ۵۹۸ به نتیجه نرسیده است. رئیس‌جمهور معتقد است تحول در سیاست خارجی، ۸ سال جنگ را به سرانجام می‌رساند. آیا این نگاه جدید،

جمهوری اسلامی، اولین رئیس‌ دولت بعد از خمینی را تجربه می کند؛ اما مانع بزرگی بر سر راه است! اگر چه آتش‌بس بین ایران و عراق اجرا شده؛ اما هنوز مذاکرات قطعنامه ۵۹۸ به نتیجه نرسیده است.
رئیس‌جمهور معتقد است تحول در سیاست خارجی، ۸ سال جنگ را به سرانجام می‌رساند. آیا این نگاه جدید، کلید مذاکرات می‌شود یا هاشمی در بن‌بست ۵۹۸ گرفتار خواهد شد؟