فیلم/ تشکر رهبر انقلاب از سپاه به دلیل بازداشت نظامیان آمریکایی

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با اشاره به بازداشت نظامیان آمریکایی توسط سپاه در خلیج فارس فرمودند: این حرکاتی که جوانان سپاه پاسداران کردند و فرصت نشده که من از آنها تشکر کنم، کار بسیار درستی بود.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با اشاره به بازداشت نظامیان آمریکایی توسط سپاه در خلیج فارس فرمودند: این حرکاتی که جوانان سپاه پاسداران کردند و فرصت نشده که من از آنها تشکر کنم، کار بسیار درستی بود.