فیلم/ ائتلاف نظامی ضد داعش یا همکاری رسانه‌ای با داعش؟!

گرچه آمریکا و کشورهای اروپایی ائتلاف نظامی علیه گروه تروریستی داعش تشکیل داده‌اند و هر از چند گاهی عملیاتی هوایی در سوریه انجام می‌دهند، اما همکاری‌های رسانه‌ای آن‌ها با تروریست‌های داعش پرده از هم‌دستی پنهان غرب با داعش برمی‌دارد.

گرچه آمریکا و کشورهای اروپایی ائتلاف نظامی علیه گروه تروریستی داعش تشکیل داده‌اند و هر از چند گاهی عملیاتی هوایی در سوریه انجام می‌دهند، اما همکاری‌های رسانه‌ای آن‌ها با تروریست‌های داعش پرده از هم‌دستی پنهان غرب با داعش برمی‌دارد.