عوامل «جان گز»، از مشکلات اجراهای جشنواره ای می گویند

ناهید مسلمی، رویا میرعلمی و ابراهیم عزیزی، بازیگران تئاتر از جشنواره تئاتر فجر گفتند.

ناهید مسلمی، رویا میرعلمی و ابراهیم عزیزی، بازیگران تئاتر از جشنواره تئاتر فجر گفتند.